Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Keresőszolgálat   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt  

Üdvözöljük a Magyar Vöröskereszt honlapján!
Adószámunk:19002093-2-41


Címlap Menekültügy
Menekültügy

Idegenrendészeti szállásokon osztott adományt a Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt adományt osztott a győri és a kiskunhalasi őrzött szállásokon fogva tartott közel 100 menedékkérő részére, augusztus 16-án és 18-án. A tisztálkodó szereket, törölközőt, papucsot, kávét, cukrot, Koránt és imaszőnyeget tartalmazó adományt Katar Állam Magyarországi nagykövetsége ajánlotta fel.

Az augusztus 1-től augusztus 30-ig tartó Ramadán különleges jelentőséggel bír sok Magyarországon élő menedékkérő és menekült számára, ezért a mostanra időzített adományosztással különösen nagy örömöt szereztünk az idegenrendészeti fogdákban tartózkodóknak.

Bővebben...
 

A magyarországi menekültügyi helyzet

Az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében menekült az a személy, aki

faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti üldöztetése vagy az üldözéstől való megalapozott félelme miatt származási országán kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni. Az üldözéstől való megalapozott félelem alapulhat olyan eseményeken is, amelyek azt követően következtek be, hogy a külföldi a származási országát elhagyta, vagy a külföldi olyan tevékenységén, amelyet a származási országa elhagyását követően fejtett ki.

Hazánkba évente átlagosan 3500-4000 menedékkérő érkezik, legtöbbjük a volt Jugoszlávia, Afrika és a Közel-Kelet országaiból.

Az EU által hazánkra gyakorolt nyomása, valamint a 2010. évi kormányváltás következtében, Magyarország egyre szigorúbb menekültügyi politikát folytat. Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan hazánk a Schengeni övezet külső határa, ebből kifolyólag a környező országok, amelyek igyekeznek minden eszközzel megvédeni szuverenitásukat és távol tartani a nemkívánatos menedékkérőket amennyire csak lehet, egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Magyarországra.

A korábbi gyakorlattal ellentétben, amikor az újonnan érkező menedékkérőket nagyrészt a békéscsabai befogadó állomáson helyezték el, a jelenlegi jogszabályok értelmében minden illegálisan, dokumentumok nélkül Magyarországra érkező automatikusan idegenrendészeti fogdába kerül, ahol akár egy évet is eltölthet, mialatt kérelmének az elbírálása folyik.

Debrecen, Magyarország legnagyobb befogadó állomása a menekültügyi eljárás idejére biztosít szállást és ellátást a megfelelő okmányokkal érkező menedékkérőknek. Azok, akik végül megkapják a menekült státuszt vagy kiegészítő védelemben részesülnek, Bicskére kerülnek, ahol felkészítést kapnak a magyarországi beilleszkedéshez.

Jelenleg öt idegenrendészeti fogda, és két menekülttábor működik Magyarország területén:

Idegenrendészeti fogdák

 • Békéscsaba
 • Nyírbátor
 • Kiskunhalas
 • Budapest Reptér

Menekülttáborok

 • Debrecen: nyitott menekülttábor, ahol a menekültügyi eljárás ideje alatt tartózkodhatnak a menedékkérők.
 • Bicske: elismert menekültek részére fenntartott integrációs központ, ahol a menekültek felkészítést kapnak a magyarországi integrációjukhoz.

A magyar menekültügyi jogszabályok értelmében, három különböző menekültstátuszt különböztetünk meg:

1, A menekültek hazánkban a magyar állampolgárokhoz nagyon hasonló státuszt kapnak, az állam szükség esetén útlevelet is kibocsát számukra. A menekültek a magyar állampolgárokkal azonos jogokat élveznek, kivéve a parlamenti választási jogot. Három év folyamatos magyarországi tartózkodás után kérelmezhetnek állampolgárságot, amennyiben a számos meghatározott követelménynek megfelelnek.

2, A magyar jog szerint oltalmazott státuszra az jogosult, aki nem menekült, ugyanakkor fennáll annak a valós veszélye, hogy visszaküldése esetén úgynevezett „súlyos sérelemnek” lenne kitéve. A súlyos sérelem jelentése: halálbüntetés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés, civil személy életének vagy személyének fenyegetettsége megkülönböztetés nélküli erőszak miatt, melynek hátterében fegyveres konfliktus áll. Az oltalmazottak státusza és jogi helyzete nagyon hasonlít a menekültekéhez, és ezáltal a magyar állampolgárokéhoz.

3, A magyar jog befogadottnak nevezi azt a nemzetközi védelemre szoruló külföldit, akit nem lehet hazájába visszaküldeni, mert ott üldözés, kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy halálbüntetés áldozata lenne, de mégsem jogosult sem menekült, sem oltalmazott státuszra. A befogadott státuszt egy évre adják (utána hosszabbítható) és magában foglalja a munkavállalás lehetőségét, azonban csak előzetesen megszerzendő munkavállalási engedéllyel. A befogadottak részére a magyar állam nem ad magyar úti okmányt (akkor sem, ha semmilyen úti okmánnyal nem rendelkeznek).

Hogyan segít a MVK Menekültszolgálata:

 • Rendszeres tábor és idegenrendészeti fogdák látogatása, folyamatos szükségletfelmérés, monitorozás és egészségügyi szükségletek felmérése, asszisztencia nyújtás ezekben az intézményekben elhelyezett menekültek számára
 • Adománygyűjtés és osztás (ruhák, tisztítószerek, könyvek, ágynemű, gyógyszerek) a táborokban és az idegenrendészeti fogdákban egyaránt
 • Idegen nyelvű tolmácsolás
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal valamint más hazai partnerszervezetekkel
 • Kapcsolattartás külföldi szervezetekkel, NGO-kal, pályázatok és egyéb bevételi források felkutatása
 

Jövőbeli tervek

A Magyar Vöröskereszt Menekültszolgálata tervezi

Létrehozni egy menekült házat egy közösségi központtal, ahol különféle jogi, pszicho-szociális, munkaerő piaci integrációt segítő, oktatási és szociális tanácsadás és szolgáltatásokat lennének elérhetők menekültek a számára. A házban továbbá működne egy átmeneti menekültotthon, ahol a bicskei integrációs táborból kikerült, de még megfelelő lakhatást nem talál menekült családok és egyedülállók költözhetnének be, ameddig nem sikerül megfelelő lakáshoz jutniuk.

Integráció a befogadó társadalomba

A MVK Menekültszolgálata, együttműködve a Budapesti Vöröskereszttel, segítséget nyújt az integrációs táborból kikerült, a befogadó társadalomba integrációjukat már elkezdett, rászoruló menekült családoknak, rendszeres kapcsolattartás, adományok, tartós élelmiszerek szétosztása, szociális és egyéb jogok szabad gyakorlásának ellenőrzése illetve ebben történő segítségnyújtás formájában. Mindemellett munkaerő piaci integrációt elősegítő programok, asszisztencia a már diplomával vagy egyéb szakképesítéssel rendelkezők számára, valamint szakképzésekben való részvételt segítő tevékenység keretében.

 

 

Ön hogyan segíthet?

I. Adomány számlánk

K & H Bank Plc.
10405004-00026542-00000005

 
A NIOK Alapítvány támogatásával

Információk

 

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága
1051 Budapest
Arany János u. 31.

Telefonszám:
+36 1 374 1300

Adószám: 19002093-2-41

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359

Adományszámla:

Belföldi átutalás esetén
Adományszámla:
K&H Bank Nyrt.
10405004-00026542-00000005

Nemzetközi átutalás (Magyarországon kívülről érkező adomány) esetén
Számlavezető:  K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
IBAN: HU70 1040 5004 0002 6542 0000 0005
SWIFT: OKHBHUHB
Számlatulajdonos: Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31.)

Megyei Szervezeteink Elérhetőségei

Information in English - Hungarian Red Cross
Microsoft Office 365